Паричен поток в графика на Гант

За да видите паричния поток както в проекта, така и в глобалния Easy Gantt, просто изберете паричен поток в менюто Инструменти. Разбира се, функцията за паричен поток е налична само когато Money plugin е инсталиран в Easy Project, Кликването върху нея добавя нова хоризонтална линия към времевата линия. Този ред показва числа, представляващи салдата на планирани приходи и разходи за избран период (ден, седмица, месец).

Лесен проект - Паричен поток в диаграма на Гант

Основни функции:

  • Показва балансите на паричните потоци директно в диаграмата на Gantt
  • Необходим е паричен модул за да виждате и редактирате тези салда
  • Балансите за отделните проекти се показват в съответните барове на проекта
  • Показва подробности за подпроекти

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo