Бюджети на проекта за планиране на разходите

Планирането на разходите е ключ към успешното управление на проекти. Easy Project ви позволява създаване на бюджети за проекти и сравнение с реалните разходи, Можете да следите приходите, разходите, разходите за заплати и цялостната рентабилност на проекта.

Лесен проект - бюджети на проекти за планиране на разходи

Основни функции:

  • Проект бюджетен план спрямо текущия бюджет
  • Мониторинг на приходите, разходите, разходите за заплати и печалбата, пътните разходи и възстановяването на пътните разходи
  • Разходи за заплати получени от времето, прекарано на умножено по почасовите ставки
  • Определяне на почасовите ставки по роли, дейности и членове на екипа по проекта
  • Финансови отчети за целия портфейл на проекта

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo