Resource Dashboard

Информационното табло за ресурси ви показва най-много / най-малко заредените потребители, типове задачи с най-много разпределени часове и диаграми с визуализирано използване на времето на работниците. Можете също така да получите преглед на общото разпределение на часовете и контрол върху несъответствията в разпределението.

Основни функции:

  • Списъци на повечето и малко използвани потребители
  • оползотворяване на потребителя Диаграма на габарита според разпределените часове
  • Употреба на работно време на група потребители
  • Кругова диаграма за разпределение на типа задача - часове, разпределени за различни видове работни места
  • Общо разпределени часове за двете: изразходвано време и часове, разпределени в бъдеще

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация