Генерален план за управление на ресурсите

Ефективно използване на ресурсите във всички проекти и незабавен преглед на недостатъчно финансираните проекти са лесни с Генералния план за ресурси. Задачите могат да се възлагат според експертния опит на служителите, като същевременно се поддържа балансирано натоварването на всеки човек.

Лесен проект - Генерален план за управление на ресурси

Основни функции:

  • Daily / седмично / месечно гледания
  • Филтриране на компетентност и отдели
  • Преглед на проблемите - просрочени задачи, въпроси относно разпределението на часовете
  • Показване на парични потоци и постижения
  • Цветово кодиране за задачи / проекти с проблеми
  • Ресурсни отчети - получете по-ясен преглед на капацитета си, благодарение на новите визуално подредени диаграми

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo