Глобал Гант

За всеки портфолио мениджър - Global Gantt, трябва да има задължителна възможност, която дава възможност за точно планирани проекти управление на орел-изглед, Тя ви позволява да видите незабавно текущото и планираното изпълнение, както и ресурсните и паричните потоци, които се изразходват за всеки проект.

Основни функции:

  • Ежедневни / седмични / месечни изгледи
  • Времева мрежа с показване на целия проект и състоянието им на завършване
  • Преглед на изразходваните ресурси на проект и като цяло
  • Преглед на паричните потоци на проект и като цяло
  • Филтриране на проекта според приоритета и статуса

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация