Сигнали - Система за ранно предупреждение

Вие задавате какво и кога искате да бъдете уведомени и ще получите известие по електронната поща в точното време. Например: наближава краен срок, бюджетът на проект / задача е надхвърлен, задачите са просрочени.

Лесен проект - Сигнали - Система за ранно предупреждение
Основни функции: 
  • Изпраща сигнали по електронна поща на един или повече потребители (според настройката)
  • Категории предупреждения за 3
  • Задаване на условия за уведомяване за задачи, проекти, етапи
  • Задайте времето, когато трябва да бъдат оценени условията и изпратените уведомления

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo