Burndown Chart за плавно посрещане на спринта

Извършете задълбочен анализ на моделите за напредък за навременно завършване на спринта с Burndown Chart. Сравнете идеалната с реалната оставаща работа, идентифицирайте работен модел и се уверете в това ангажиментът за спринт се изпълнява без проблеми.

Лесен проект - Burndown Chart за гладко ангажиране в спринта

Основни функции:

  • Показва се диаграма идеален в сравнение с действителната работа
  • Един от най-често използваните механизми за проследяване на спринта, използвани от практикуващите Agile
  • Барове показват броя на останалите и изпълнени задачи
  • прогнозира когато цялата работа ще бъде завършена
  • 4 индикатора: Оставаща идеална работа, Реална оставаща работа, Оставащи задачи, Задачи изпълнени

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo