База

Оценка на изпълнението на проекта чрез сравняване с първоначалния план. Базисните линии осигуряват моментни снимки на плана на проекта в различни моменти, което ви позволява лесно да сравните плана с текущото изпълнение в графика на Гант. 

Лесен проект - базови линии

Основни функции:

  • Базисни визуализации в диаграмата на Гант
  • Неограничен брой на изходните линии
  • Сравнение на текущи и първоначално планирани начални и крайни дати
  • Преглед на всички промени към времето на задачите
  • Лесна за създаване и изтриване директно в диаграмата на Гант

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo