Критичния път на проекта

Критичен път е поредица от задачи, които не могат да се забавят или иначе целият проект ще бъде забавен. Също така, тя показва най-краткия срок за завършване на проекта. Задача в рамките на проекта се счита за критична, ако датата й не може да бъде отложена, тъй като тя пряко ще повлияе на датата на приключване на проекта.

Лесен проект - критичен път на проекта

Основни функции:

  • Идентифициране на критичните задачи на проекта

  • лесно достъпна чрез проект Easy Gantt

  • опция за обратен критичен път

  • помага да следите графика на проекта

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo