Проследяване на времето и отчитане на ефективността и планирането

Времето за проследяване и отчитане е ключът към това ефективно управление на времето и планиране, Тя позволява на служителите ефективно да използват и да докладват за своето време, а мениджърите могат да следят прекарваното време и да го използват като отправна точка за бъдещо планиране на проекти.

Лесен проект - Проследяване на времето и отчитане за ефективност и планиране

Основни функции:

  • Проследяване на времето по проекти / задачи / потребители / дейности
  • Custom износими отчети
  • Доклади за времето (изразходвани времеви листи) по определен период от време
  • Лесно регистриране на времето от работниците
  • Хронометър за точно време за проследяване на задачи

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo