Организационна структура

Организационната структура е форма на дървовидна йерархия, където всеки потребител в организацията, с изключение на най-горната, е подчинен на един друг потребител. Това подреждане помага да се определи как дейностите като разпределяне на задачите, координация и надзор са стандартно насочени постигането на организационни цели, То също определя който има право да одобрява заявки за ваканция подадени от потребителите.

Основни функции:

  • Ясен преглед на организационната структура на компанията

  • подчинен филтри за задачи

  • Персонализиран модул на персонализирана страница

  • Определя ваканционни одобрители

  • адаптивни дизайн

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация