Интеграция на лесен проект

PM интегратор е универсален инструмент за интеграция за Easy Project. Най-важното е, че може да се използва за получаване на онлайн преглед на финансовите резултати вашите проекти в счетоводната ви система. Типични примери са часовете, изразходвани за проекти, които се използват като възнаграждение за заплатите на служителите или подизпълнителите, и ясен финансов контрол на фирмите.

Основните предимства включват:

  • Премахване на ръчната работа при преписване на трудови журнали (изразходвано време)
  • Ускорете процеса на фактуриране
  • Финансовата прозрачност в цялата компания

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo