Импортиране на данни от Microsoft Excel

Импортирайте данните си в Easy Project директно от файл на Microsoft Excel, Можете лесно да мигрирате цели проекти, задачи и подзадачи в една стъпка, включително автоматично мигриране на мигрираните данни към съществуващи атрибути в Easy Project.

Easy Project - Импортиране на данни от Microsoft Excel

Основни функции:

  • Структура на мигрираните данни: Проект - задача - подзадача (всички в един файл)
  • Мигрирани полета за задачи: Проект, Задача, Крайна дата, Правоприемник, Приоритет, Състояние, Проследяване, Описание
  • Мигрирани полета в проекти: Име на проекта
  • Мигрираните данни са автоматично се картографира на съществуващите атрибути в Easy Project чрез опростяване

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo