Импортиране на данни от Microsoft Project

Ако сте използвали Microsoft Project преди да отидете в Easy Project, вероятно имате много данни, които се нуждаят от трансфер. Можете да го направите много лесно! Този инструмент позволява внос на проекти и задачи създаден в Microsoft Project в нашата молба.

Easy Project - Импортиране на данни от Microsoft Project

Основни функции:

  • внос проекти, задачи, подзадачи и важни етапи
  • Автоматично картографиране на потребителите с ръчно картографиране
  • Прост настройки за импортиране
  • Импортиране се изисква за всеки проект поотделно (проект 1 = файл 1)

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo