Персонално табло за всички ваши нужди

Отговорете на нуждите на множество потребители и оптимизиране на ежедневните процеси с персонални табла за управление и портфолио от предварително зададени табла за типични фирмени роли, като ръководители на проекти, помощни работници, търговски представители и др.
Основни функции:
  • Задачите в списък или в календарен формат, включват: моите задачи, възложена ми задача, задачи, върху които си сътруднича, задачи по проекти
  • Проекти в списък - моите проекти
  • Модули за дейност, обслужване и управление на времето
  • Лесно бутони за лесна актуализация на задачите
  • Разнообразие от графични изходи, отчети, габаритни диаграми

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация