Графики за отчитане на седмичното време

Разписанията са лесен начин за създаване изразходвани отчети за време за проекти или задачи, Потребителите могат да създават седмични графици и мениджърите да ги контролират и одобряват.

Лесен проект - Фишове за отчитане на седмично прекарано време

Основни функции:

  • Седмична таблица за входящи партиди за проекти или задачи
  • Всички записи за време, създадени по други начини, се синхронизират в таблото за времето
  • Функции за заключване и одобрение
  • Роли и разрешения - работниците могат да създават часовници, които мениджърите могат да одобрят

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo