Всичко за Easy Project Global Cloud

С Easy Cloud ние гарантираме бързо обслужване и сигурно съхранение на вашите данни. 

Центрове за данни

Данните центрове по целия свят осигуряват бързо изпълнение и висока степен на сигурност.

OVH хостинг в Европа и Канада

 

Amazon AWS в Азия и Южна Америка

Центрове за данни по целия свят


Защита на данните

  • Данните се съхраняват на сървъри в обикновен формат, с възможност за локално кодиране на данни 
  • Данните се съхраняват изключително на сървъра със строг ограничен достъп
  • Договорът за неразкриване и пълните данни унищожават сървърните администратори

План за възстановяване

В случай на проблеми, Easy Cloud разполага с редица планове за възстановяване, които непрекъснато се тестват и актуализират. Плановете за възстановяване обхващат следните въпроси:

  • Неизправност на сървърната машина
  • Катастрофата на приложението
  • Неизправност в центъра за данни
  • Пропуски за входни данни

Архивите

Резервни копия, съхранявани в различни географски райони, за да се гарантира тяхната безопасност в случай на природно бедствие или друг проблем със сървъра.

Резервните копия се създават всеки ден и се съхраняват най-малко три месеца.

  • Шифровано резервно копие
  • Данните се съхраняват на различни места
  • Процесът на създаване на резервни копия и архивираните данни не са достъпни чрез сървъра от съображения за сигурност

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация