en
Език
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Машинен превод
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Не.
 • pl
 • tr

Правила и условия - Партньорска програма

Регистрирайки се за партньор в Easy Project Affiliate Program („Програмата“), вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Условия“). Моля, уверете се, че сте ги прочели внимателно, преди да се регистрирате. Настоящите условия са правно споразумение между Easy Software Ltd., компания, регистрирана в Англия и Уелс под фирмен номер 08960980 и със седалище в Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Лондон, Великобритания („Easy Software“, „Ние“, „ние“) и Вие („партньорът“, „вие“).

Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме Условията от време на време без предизвестие. Всички изменения, модификации, подобрения или промени в Програмата, включително пускането на нови функции и ресурси, предоставени от нас от време на време, подлежат на настоящите Условия. Продължителното използване на Програмата след всякакви такива промени представлява вашето съгласие за такива промени. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията по всяко време на: https: //www.easyproject.com/about-us/affiliate-portal/terms-and-conditions

Всяко нарушение на тези Условия може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или прекратяване на вашите права да бъдете Партньор и отнемане на всякакви неизплатени такси за такси за препращане на афилиейт, получени по време на нарушението.

Регистрация & Условия профил

Трябва да предоставите пълното си юридическо име, валиден имейл адрес и всяка друга информация, която се изисква, за да завършите процеса на регистрация за партньорски акаунт ("профил")

Трябва да сте 18 годишна възраст или по-големи, за да се присъединят към тази програма.

Всеки профил се използва от едно юридическо лице (например компания или партньорство) или от отделен потребител. Не разрешаваме да споделяте потребителското си име и парола с друг човек, нито с няколко потребители в дадена мрежа. Отговорността за сигурността на издадените потребителски имена и пароли (включително тези на поканените) е на ваше разположение.

Вие не можете да използвате Програмата за незаконна или неоторизирана цел. При използването на Програмата не трябва да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).

Референтни връзки и популяризиране

След като се регистрирате за програмата, ще получите URL връзка, която трябва да се използва, за да ви идентифицира, когато поставяте връзка от вашия сайт, имейл или друга комуникация към уебсайта на Easy Project. Ваша отговорност е да се уверите, че всяка такава връзка е правилно форматирана.

Може да предоставим и графични изображения, които могат да се използват в линковете за популяризиране на Easy Project. Не можете да променяте тези изображения по никакъв начин. Запазваме си правото да променяме изображенията по всяко време без предизвестие.

Вие ще бъдете изцяло отговорни за разработването, функционирането и поддръжката на вашия сайт и за всички материали, които се появяват на вашия сайт

Не можете да използвате името или графиката си в каквито и да било групови имейли, освен ако не сме предоставили нашето предварително писмено съгласие. Можем да прекратим Споразумението, ако в резултат на вашите маркетингови дейности се получат значими жалби за спам, които ни номинират или нашите услуги.

Вие не можете да публикувате съобщения за пресата по отношение на това Споразумение или Вашето участие в Програмата; такова действие може да доведе до прекратяване от Програмата. Освен това не можете по никакъв начин да представяте погрешно или да украсявате връзката между нас и вас, да кажете, че разработвате нашите Услуги, да кажете, че сте част от Easy Software или да изразявате или да предполагате някаква връзка между нас и вас или друго лице или организация, както е изрично разрешено от настоящото споразумение.

Сезиране Такси

За да може продажбата на абонамент да има право да печели такса за препращане, клиентът трябва да кликне върху връзка от вашия сайт, имейл или друга комуникация към уебсайта на Easy Project и да се регистрира в рамките на 90 дни след първоначалното щракване. Ако не успеят да се регистрират в рамките на тези 90 дни и по -късно се върнат, без да следват връзката ви, няма да спечелите такса за препращане.

Ще плащаме само такси за препращане на връзки, които автоматично се проследяват и отчитат от нашите системи. За да могат системите ни да следят препращането, посетителят трябва да има активирани "бисквитките". Няма да плащаме такси за препращане, ако някой каже, че са се регистрирали чрез вас, но не са проследени от нашата система.

Таксата за препращане е 20% от нашите приходи от клиенти, които препращате. Таксата за препращане ще бъде кредитирана в партньорската ви сметка, след като клиентът заплати абонамента си. Таксите за препращане се получават само ако клиентът извърши плащане в пълен размер.

Плащане

Начислените такси за реферали се изплащат по банков път приблизително веднъж месечно и само когато натрупаните такси за реферали възлизат на € 500 или повече. След това партньорът ще изиска фактура в Easy Software за посочената сума. Трябва да имате валидна банкова сметка, за да получавате такси за препращане, тъй като ние не предлагаме плащане чрез чек / чек, кредитна карта, пари в брой или друг метод.

Плащанията на клиентите, които са възстановени, или възстановените плащания поради измами с кредитни карти не отговарят на условията за такси за препращане. Може да забавим кредитирането на таксите за препращане, които са предмет на съображения за анализ на риска и процедури за борба с изпирането на пари.

Резюме на регистрационните такси и декларацията за таксите за препращане е достъпна за Партньора, като се влезе в неговия партньорски акаунт.

Структурата на таксата за препращане подлежи на промяна по наша преценка.

Ние си запазваме правото да дисквалифицираме такси за препращане, получени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни търговски или маркетингови методи.

Всички такси са изключени от всички данъци, такси, налози, оценки и други такси от какъвто и да е вид, наложени от вашето участие в това Споразумение, и са отговорност на Вас и ще Ви бъдат платими.

Ние си запазваме правото да проверяваме и променяме комисионни въз основа на действително платени поръчки, номерът за уведомяване не се разбира като потвърдена комисиона - това е само уведомление и всяко плащане ще бъде потвърдено въз основа на реални транзакции.

Дефиниция на клиента

Всеки клиент, който закупи услуга чрез тази програма се смята за един от клиентите на Easy Software. Съответно, всички наши правила, политики и процедури за действие по отношение на ценообразуването, клиентски поръчки, обслужване на клиентите и продажбите на услуги ще се прилага за тези клиенти. Ние може да променяме правилата и оперативните процедури по всяко време. Лесно софтуер не носи отговорност за каквито и да било изявления, направени от Партньора, които противоречат на нашите правила, политики или оперативни процедури.

Ценообразуване и наличност

Ще определим цените, които ще се таксуват за услугите, продавани по тази програма, в съответствие с нашите ценови политики. Цените и наличността на услугите може да варират от време на време. Тъй като ценовите промени могат да засегнат услугите, които сте избрали в сайта си, не трябва да показвате цени на услугите на сайта си. Ще използваме разумни търговски усилия, за да представим точна информация, но не можем да гарантираме наличието или цената на която и да е конкретна услуга.

Защитени с авторски права и материали с търговска марка

Вие изцяло носите отговорност да се уверите, че вашите отзиви, описания на продукти и статии (ако са приложими на вашия сайт) се подчиняват на всички приложими закони за авторски права, търговски марки и други. Easy Software няма да носи отговорност, ако използвате материали, защитени с авторски права или търговски марки на друго лице, в нарушение на закона.

Срок на споразумението и програмата

Срокът на настоящото споразумение ще започне след приемането на вашето заявление за програмата и ще приключи, когато бъде прекратен от която и да е от страните. Вие или ние можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време, със или без причина, като уведомим другата страна за прекратяването. Забележка по електронна поща на адреса ви в нашите записи се счита за достатъчно известие за прекратяване на настоящото Споразумение. Easy Software си запазва правото да прекрати програмата по всяко време. При прекратяване на програмата, Easy Software ще плати всички законни дължими приходи.

Приключване

Easy Software, по свое усмотрение, има право да спре или прекрати вашия акаунт и да откаже всякаква и цялата настояща или бъдеща употреба на Програмата, или всяка друга услуга на Easy Software, по каквато и да е причина по всяко време. Такова прекратяване ще доведе до деактивиране или изтриване на вашата Партньорска сметка, както и отнемане и отказване от всички потенциални или натрупани такси за препращане във Вашата сметка, ако са спечелени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни методи за продажби или маркетинг. Easy Software си запазва правото да откаже услуга на никого по каквато и да е причина по всяко време. При прекратяване на настоящото споразумение по някаква причина, вие незабавно ще преустановите използването и ще премахнете от вашия сайт всички връзки към уебсайта на Easy Project и всички наши изображения и други материали, предоставени по програмата

Връзка на страните

Вие и ние сме независими изпълнители и нищо в това Споразумение няма да създаде партньорство, съвместно предприятие, агенция, франчайз, търговски представител или трудови правоотношения между страните. Няма да имате право да правите или приемате оферти или представителства от наше име. Вие няма да правите никакви изявления, независимо дали на сайта Ви или по друг начин, които разумно биха противоречали на всичко в това Споразумение.

Ограничения на отговорността

Компанията и някой от служителите, директорите, служителите, акционерите или агентите на някоя от тях изключват всякаква отговорност и отговорност за всяка сума или вид загуба или вреда, която може да доведе до вас или трета страна (включително, но не само преки, косвени, наказателни или последващи загуби или вреди, или загуба на доходи, печалби, репутация, данни, договори, използване на пари или загуби или щети, произтичащи или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, без ограничение небрежност), договор или по друг начин) във връзка с тази програма.

Нищо в това правно съобщение не изключва или не ограничава отговорността на Дружеството за:

(А) смърт или телесна повреда, причинена от небрежност (като този срок се определя от Закона за неравноправните клаузи в договорите 1977; или

б) измама; или

в) невярно представяне на основен въпрос; или

г) всяка отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Ако използването на материали, предоставени по тази програма, води до необходимостта от обслужване, ремонт или поправка на оборудване, софтуер или данни, Вие поемате всички разходи за това. Максималната съвкупна отговорност на Дружеството във връзка с настоящите условия или във връзка с тях, или договор за обезпечение, независимо дали по договор, нередовност (включително небрежност) или по друг начин ("иск"), е ограничен до сума, равна на общата сума, която сме е длъжен да ви плати в дванадесет (12) месечен период непосредствено преди периода, който поражда такова искане.

арбитраж

Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с настоящото споразумение (включително всяко действително или предполагаемо нарушение на него), всички сделки или дейности по настоящото споразумение или вашите отношения с нас или някой от нашите филиали ще бъдат предадени на поверителен арбитраж в Англия и Уелс. Арбитражът по това споразумение се извършва съгласно действащите тогава правила на Арбитражната асоциация в Англия и Уелс. Определението на арбитъра е задължително и може да бъде вписано като решение във всеки компетентен съд. В максималната степен, разрешена от приложимото право, арбитражът по настоящото споразумение не е свързан с арбитраж, включващ която и да е друга страна, подчинена на настоящото споразумение, независимо дали чрез арбитражно производство по класове или по друг начин.

Забележете

Всички известия, дадени ни от нас, трябва да бъдат дадени на Easy Software Ltd. info@easyproject.com, Може да ви уведомим на адреса за електронна поща, който ни предоставихте при регистрацията. Известието ще се счита за получено и ще бъде изпратено правилно 24 часа след изпращане на електронна поща. При доказване на връчването на всяко известие е достатъчно да се докаже в случай на електронна поща, че такъв е бил изпратен на посочения имейл адрес на адресата.

Събития извън нашия контрол

Ние няма да носим отговорност или не носим отговорност за невъзможност да изпълним или забавим изпълнението на някое от задълженията ни по този договор, причинено от събития извън нашия разумен контрол ("Събитие на форсмажорни обстоятелства").

Проявата на непреодолима сила включва всяко действие, събитие, несъществуване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и включва по-специално (без ограничение) следното:

(А) удари, локаут или други индустриални действия;

б) граждански размирици, бунт, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е декларирана или не) или заплаха или подготовка за война;

(В) пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие;

(Г) невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи;

д) актовете, постановленията, законодателството, регламентите или ограниченията на всяко правителство.

Нашето изпълнение се счита за прекратено за периода, през който Събитието за непреодолима сила продължава и ще имаме удължаване на времето за изпълнение за периода на този период. Ще полагаме разумни усилия, за да приключим събитието за форсмажорни обстоятелства или да намерим решение, чрез което нашите задължения по настоящите условия могат да бъдат изпълнени въпреки събитието за непреодолима сила.

Снемане

Ако не успеем по всяко време да настояваме за строго изпълнение на някое от вашите задължения по настоящите Общи условия или ако не успеем да упражним някое от правата или средствата за защита, на които имаме право по-долу, това не означава отказ от такива права или и не ви лишава от спазването на тези задължения.

Снемането от нас на неизпълнение не представлява отказ от последващо неизпълнение.

Никакво отказване от никое от настоящите Условия няма да бъде ефективно, освен ако не е изрично посочено, че е отказ и ви се съобщава писмено.

Разделение

Ако някоя от тези условия е определена от който и да е компетентен орган за невалидна, незаконна или неприложима в каквато и да е степен, такъв срок, условие или разпоредба ще бъде отменен от останалите условия, условия и разпоредби, които ще продължат да важат за в максимална степен, позволена от закона.

Цялото споразумение

Настоящите Условия и всеки документ, изрично упоменат в него, представлява цялото споразумение между нас във връзка с използването на Програмата и заменя всяко предварително споразумение, разбиране или споразумение между нас, било то устно или писмено.

Всеки от нас признава, че при влизането в тези Условия никой от нас не е разчитал на каквото и да е представяне, ангажимент или обещание, дадени от другия, или да бъде подразбирано от каквото и да било казано или написано при преговори между нас преди да влезе в тези Условия, ,

Нито едно от нас няма да има каквото и да е средство за правна защита по отношение на неверни твърдения, направени от другата, устно или писмено, преди датата, на която сме влезли в тези условия (освен ако такова неверно изявление е направено измамно) за нарушение на договора, както е предвидено в настоящите условия.

Приложимо право и юрисдикция

Това правно известие се урежда и се тълкува в съответствие с английското законодателство. Споровете, възникващи във връзка с това правно съобщение, са предмет на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация