CBS - Структура на разбивка на разходите

Структура на разбивка на разходите (CBS) представлява разбивка на разходите за различните компоненти на структурата за разбивка на работните места (WBS), включително всички произведения или услуги, извършени от подизпълнителите. Използва се за непрекъснато сравняване на действителните разходи с бюджета и за интегриране в системата за контрол на разходите.

Лесен проект - CBS - Структура на разбивка на разходите

Основни функции:

  • Цялостно визуално прозрение на финансите на проекта в съзнателна карта
  • Структура на разбивка на работата (WBS) и структура на разбивка на разходите (CBS) интегрирани заедно
  • Нов приход/разход може да бъде създаден директно в WBS
  • Легенда и валути, които могат да се персонализират
  • Отпечатайте (или експортирайте в PDF) WBS, включително бюджети за всеки проект и задача

Опитайте Easy Project в 30-дневна безплатна пробна версия

Пълнофункционален, SSL защитен, ежедневни архиви, във вашия Geo