en
Език
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Машинен превод
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Не.
 • pl
 • tr

Пълно управление на жизнения цикъл на проекта в банковия сектор - PPF Banka

Индустрия:

Банков

Дата на въвеждане:

2018

Седалище:

Чехия, Прага

Брой служители:

200 +

Преди лесното изпълнение на проекта, PPF Banka използва класически инструменти на Microsoft Office като MS Excel (за проследяване на етапите, задачите, бюджета и ресурсите), MS PowerPoint (за създаване на отчети за състоянието на проекта), както и MS Project (за проследяване на етапите и графика на проекта). ).

За съжаление, всичко това са само различни самостоятелни инструменти, които обхващат само някои части от процеса на управление на проекти, и не осигуряват качествена работа в екип и незабавен онлайн достъп. Поради това банката трябваше да потърси решение, което да му даде възможност напълно да управлява всички свои проекти и доставки в един инструмент, достъпен за всички съответни потребители.

PPF Банка с Easy Project

След оценка на съществуващите софтуерни решения на пазара, решихме да отидем за Easy Project като инструмент с най-голям потенциал да предоставим пълни функции за управление на жизнения цикъл на проекта. Инструмент, който ще бъде използван от инициирането на проект, чрез планиране, фаза на изпълнение по целия път до приключване на проекта, което също може да осигури допълнителни полезни функции като управление на човешките ресурси, финансово управление, широко докладване и които също ще ни помогнат да приложим гъвкава методология в нашата компания да не ни ограничаваме само до водопад.

Софтуерът Easy Project се доставя или в облака, или като сървърно решение. Като банка със специални политики за защита на данните и сигурност, решихме да използваме собствен сървър. Софтуерът идва с професионално внедряване и последващо обучение, извършвано от професионални консултанти на Easy Software с богат опит в прилагането на този софтуер, което всъщност е доказано от Габриела, консултантът, който е възложил нашата реализация.

Освен редовното внедряване на приложното ядро ​​и допълнителните модули, които сме закупили, решихме да се заемем и с разработката по поръчка, поради някои специфични изисквания.

Банка

20 страни

200 + служители

PPF Банка с Easy Project

"След оценка на съществуващите софтуерни решения на пазара, решихме да отидем за Easy Project като инструмент с най-голям потенциал да предоставим пълни функции за управление на жизнения цикъл на проекта."

Ключови предимства на Easy Project за PPF Banka

С Easy Project сме получили специализиран, но персонализиран инструмент за комплексно управление на жизнения цикъл на проекта, включително управление на обхвата на проекта (WBS), управление на графика с важни етапи (Gantt), управление на проектните задачи, усъвършенствано управление на ресурсите и финансите, както и софтуер, подходящ и за двете, подходи за управление на водопад и гъвкави проекти, осигуряващи незабавен достъп и онлайн докладване на всички участващи потребители. Система, която също е напълно интегрирана в нашата вътрешна ИТ екосистема, включително SSO (Single Sign-On) функция, за да осигури достъп на потребителите до приложения, без да е необходимо допълнително влизане в приложението.

Най-използваните инструменти за управление на проекти от PPF Banka


Управление на ресурсите и управление на финансите

Да може ефективно да планира и управлява всички човешки ресурси, участващи в нашите проекти, и да контролираме нашите финанси през цялото време.


Табла за управление на статуса на проекта

За да имате незабавно приспособим инструмент за отчитане на състоянието с възможност за създаване на офлайн (т.е. PDF) отчети само с няколко кликвания. Това направи докладването ни по-ефективно и много по-малко време.

Потребителски модификации

Функция за единично влизане, за да не притеснява потребителите на системата с допълнително влизане в приложението.

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация