en
Език
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Машинен превод
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Не.
 • pl
 • tr

Resource Dashboard

Информационното табло за ресурси ви показва най-много / най-малко заредените потребители, типове задачи с най-много разпределени часове и диаграми с визуализирано използване на времето на работниците. Можете също така да получите преглед на общото разпределение на часовете и контрол върху несъответствията в разпределението.

Основни функции:

 • Списъци на повечето и малко използвани потребители
 • оползотворяване на потребителя Диаграма на габарита според разпределените часове
 • Употреба на работно време на група потребители
 • Кругова диаграма за разпределение на типа задача - часове, разпределени за различни видове работни места
 • Общо разпределени часове за двете: изразходвано време и часове, разпределени в бъдеще

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация